..:: Sener Sigorta - Dünyanizi Saran Güvence ::..

SIKÇA SORULAN SORULAR

Anlaşmalı ve diğer servisler arasındaki fark nedir?

Anlaşmalı servislerimizde eksper çağırılması, dosyanın takibi gibi işlemleri servisimiz gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte hasarla ilgili herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur.

Anlaşmasız servislerde ise tüm bu işlemlerle sizin ilgilenmeniz gerekmektedir. Ayrıca hasara ilişkin ödemeyi önce sizin gerçekleştirmeniz istenecektir. Faturayı bize göndermeniz durumunda daha sonra tarafımızdan ödeme yapılacaktır. Ruhsat sahibi değişti, yeni alan kişiye kaskoyu devir edebilir miyiz?

Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.

Asistans hizmeti kendi istediğim servise aracımı çekebilir mi? Ücret talep ediliyor mu?

Asistans hizmeti hasarlı veya arızalı aracı herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın öncelikle bulunduğu il sınırları içerisinde en yakın Axa Sigorta Anlaşmalı Servis ’e veya en yakın yetkili servise, ya da sigortalının talebi doğrultusunda daimi ikametgahının bulunduğu ildeki Axa Sigorta ’nın anlaşmalı servisine ,anlaşmalı servis yoksa yetkili servise çekmekle yükümlüdür

Asistans teminatı hangi şartlarda devreye girer ?

Türkiye’nin dört bir tarafında, ücretsiz 7/24 çekici hizmetinden, ikamet ettiğiniz ilin dışında yapacağınız kazalarda kendinizin ve araç içerisinde bulunan kişilerin otel konaklama masrafları veya ikamet ettiğiniz ile olan ulaştırma masrafları, evinizin veya işyerinizin anahtarını kaybetmeniz durumunda çilingir hizmetinden, acil durumlarda ambulans hizmetinden, 7/24 tıbbı danışma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Kasko Sigortalarında Araç Bedelleri Nasıl Belirlenir ?

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan Kasko Değer Listelerinde yer alan bedellere uyulması gerekmektedir.

Acenteler, şirketimize online yoluyla bağlı bulundukları bilgisayar programlarında görülen ve bu esaslarca belirlenen sigorta bedellerinin % 10 altında değer verilebilir. Araç değer listesinin istenildiği kadar üstünde değer vermek mümkündür. Sigorta bedelleri, araçların vergi, resim ve harçlar dahil fiyatlarıdır.

Kasko Poliçelerinde yer alan Enflasyon Koruma ne anlama gelmektedir?

Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Sigorta Bedeli (görüntü, iletişim cihazları ile taşınan emtea dahil), her ay için DİE tarafından ilan edilmiş olan TEFE ’ye göre hesaplanarak belirlenecektir.

Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır.

Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde, piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.

Aracımda birden fazla hasar var ise ve bu hasarlar daha önce şirketinize bildirilmemiş ise tazminat talep edebilir miyim ?

Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi " Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç BEŞ iş günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi koşulunu ön görmektedir. Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır

Aracımın anahtarları evden çalınarak arabam kapımın önünden çalındı kasko poliçem hasarımı karşılar mı?

Aracın anahtarı evden çalınarak, arabanın çalınması söz konusu olursa tutanak tutulması şartı ile hasar karşılanır.

Bir hasar meydana geldiği takdirde ne kadar sürede eksper tayini yapılıp hasar görülür?

Eksper tayini yapılması gereken hasarlarda hasar acenteliğimize veya şirketimize bildirdiğiniz gün içerisinde eksper tayini yapılır ve aynı gün içinde veya bir sonraki gün hasar görülür.

Gün içerisinde akşam bildirilmiş olunan hasarlar bir sonraki gün eksper tarafından görülür.

Haftasonu yapılan hasarlar telesekretere not girilerek takip eden ilk iş günü hasar müşteri hizmetleri tarafından değerlendirilir.

Eksperler sigorta şirketleri ile anlaşmalı çalıştıklarından,acentelerin özel olarak çalıştığı kişiler değildir.Eksperler kendilerine ulaşan ihbarları sırasıyla değerlendirir tespit yaparlar.

Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?

Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tesbit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

Araç, başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse, kasko sigortası hasarı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Yurt Dışında Düzenlenmiş Bir Kasko Poliçesinin Hasarsızlık İndirim Hakkının Türkiye’de Devamı Sağlanabilir mi ?

Evet. Yurt dışında poliçeyi düzenleyen ilgili sigorta şirketinin hasarsızlık indiriminin belgelenmesi halinde, Türkiye’de bu indirimin devamı sağlanabilir.

Kasko Poliçesi, Araç El Değiştirdiğinde Devam Eder mi?

Hayır. Poliçe iptal olur, işlememiş günlerin primi gün esasına göre iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi dilerse yeni bir kasko poliçesi yaptırabilir.

Sigortalı öldüğünde Kasko Poliçesinin Durumu Ne Olur?

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Sigortalı Araç Çalındığında, Hasar Tazminatı Ne Şekilde ödenir?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, sigortacı tazminatı öder. (İlgili makamın aracın bulunmadığına dair yazılı beyanı şarttır.)

Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Çalınan Araç Bulunduğunda Hasarlı İse, Bu Hasar Kasko Poliçesinden ödenir mi?

Evet. Henüz tazminat ödemeden önce araç bulunduğunda, zaten sigortalı aracını sigortacıya bırakamaz; ancak hasarı sigortacı tarafından ödenir.

Eğer tazminat ödendikten sonra araç bulunursa sigortalı tazminatı iade edip aracını geri alabileceği gibi, mevcut hasarı da sigortacı tarafından karşılanır.

Hasarsızlık İndirimine Hak Kazanmış Bir Aracın Satılması Halinde, Yeni Alınan Araçta da Bu Hakkın Devamı Sağlanabilir mi?

Evet, sağlanabilir. Ancak hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yani araç satıldığı anda, yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gerekmektedir

Hasarımı hangi durumda eksik alırım?

Sigorta ettirmiş olduğunuz kıymetin değerinin mutlaka gerçeği yansıtmasına dikkat ediniz. Herhangi bir hasar anında hasar gören kıymetin hasardan bir gün önceki değeri sigorta edilmiş olan bedelden yüksek ise hasarınızı bu oranda eksik almanız söz konusu olacaktır.

Başka sigortadan devam eden poliçem var yeni araç alıyorum,hasarsızlık indirimi yeni poliçeme devir edilir mi?

Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirim belgesine ilgili Sigorta Şirketinden alınarak ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyid eden satış sözleşmesinin fotokopisi temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.

Hasar Tazminatı ödeme şekilleri nasıldır?

Sigortalı aracını anlaşmalı olmayan serviste yaptırdıysa; ödeme şirket tarafından ,ruhsat sahibi adına olan vadesiz TL hesabına dosya onaylanıp ibraname imzalandıktan sonra yapılır.

Sigortalı aracını anlaşmalı olan bir serviste yaptırdıysa;ödeme şirket tarafından servis hesabına yapılır.

Hasar dosyam hangi durumlarda red edilir?

Hasar dosyanız ile ilgili evraklar "Sigorta Genel Şartları" çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Oluşan hasarınız "Genel Şartlar" çerçevesinde teminata giren bir hadise ise dosyanız için ödeme günü verilecek , teminat kapsamına girmeyen bir hadise ise tarafınıza gerekçeli red kararı gönderilecektir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edilecektir. Poliçe teminatlarınızın başladığından emin olabilmek için mutlaka poliçenizin prim ödemelerini zamanında yapmaya dikkat ediniz.

Primlerimiz poliçede belirtilen tarihlerde ödenmemiş ise hasar tazminatımızı alabilir miyiz ?

Primler, poliçe üzerinde yazılı süre ve koşullarda şirketimize ödemediyseniz tazminat talebiniz yerine getirilemez.

Hasar ile ilgili sorularımızda nereye başvurmalıyız?

Hasar ihbarından , dosyanın tamamlanmasına, ödeme bilgisinden eksper tayinine kadar her konudaki sorularınız için öncelikle acenteliğimizi arayarak bilgi alabileceğiniz gibi HASAR İLETİŞİM MERKEZİNİDE arayabilirsiniz.

Kasko poliçem Kıbrıs'da da geçerli midir?

Satın almış olduğunuz poliçede yurt dışı teminatı da almış iseniz poliçeniz KKTC de geçerli olur. Eğer poliçe yaptırılırken alınmamış fakat daha sonradan bu talep gelmişse Yurt dışı ek belgesi ile bu teminat ilave edebilir.

Parola Kasko ürününü kimler satın alabilir?

Parola Kasko poliçesinde AXA KURUM üye indirimine hak kazanan

• AXA Kurum üyeleri

• AXA Kurum üyelerinin Eş ve çocukları

Not: Kurum üye Listesi AXA tarafından hazırlanarak düzenli olarak AXA’a gönderilir. Bu bilgiler sisteme otomatik yüklenir. Sistemde yer almayan üyeler için AXA sorumlu değildir. Bu tür durumlarda AXA‘a müracaat edilmelidir.

Kiralık Araç Teminatı Neyi Karşılar ?

Lehdarın geri gönderilmesi hizmetlerinden yararlanmayan Lehdara aşağıdaki koşulların sağlanması ve AXA Acil Yardım’ın onayıyla Kiralık Araç verilir.

- Aracın trafikte seyredemeyecek şekilde kısmi hasara uğraması ve/veya bu hasar sonucu kırık farlar,tehlikeli sarkan keskin parçalar veya araç kullanımı sırasında düşecek parçalar gibi nedenler ile trafik güvenliğinin tehdit edilmesi,

- çekici hizmetinin AXA Acil Yardım tarafından sağlanması.(Kazada lehdarın yaralanması gibi Lehdarın iradesi dışında aracın çekilmesi hali istisnadır)

- Kaza neticesinde araç onarımının bir günden fazla sürecek olması (aracın servise teslimini takip eden 24 saat içinde onarımının sağlanamaması)

Yukarıda bahsi geçen şartların birlikte sağlanması zorunludur.

* Poliçe vadesi içerisinde her bir kazada poliçede belirtilen sürede ve senede toplam azami 2 kez verilmektedir.

* Kiralık araç, hırsızlık hasarlarında sadece aracın hasarlı olarak bulunması halinde verilir.

Karayolu Tanımı Nedir ?

Kamuya tahsis edilmiş, kamunun yararlanmasına açılmış yol şeridinin özel mülke kadar olan kısmı karayoludur. Banketler, geçitler, dağ yolları, köy yolları, tarlalar arası yollar, karayoluna bağlı halkın yararlandığı park yerleri, benzin istasyonlarının taşıt trafiğine bağlı kısmı, otobüs tamirhanelerinin karayollarına ekli ve taşıt trafiğine açık yolları, karayolları kapsamı içerisindedirler. Ancak apartman ve işhanlarının kapalı garajları, çiftlik veya fabrika arazileri, arsalar, araba vapurları, karayolu kapsamı dışındadırlar ; dolayısıyla bu tip yerlerde meydana gelen hasarlar trafik sigortasından karşılanmaz.

Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Nedir ?

Trafik hizmetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla her türlü araç gerecin yaptırılması, satın alınması, kiralanması, bakım onarımı, çağdaş teknolojiye uyum sağlanması, trafik ile ilgili görevlendirilen mahalli idarelerin bu yöndeki projelerinin finanse edilmesi, gerek trafik görevlilerinin, gerekse halkın bu konuda eğitiminin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş bir fondur.

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Nedir ?

Kişilerin gördüğü “bedeni zararları” karşılamak üzere kurulmuş bir fondur. Aşağıdaki hallerde oluşan zararlar garanti fonundan ödenir :

1) Kazaya neden olan motorlu araç tesbit edilemediğinde

2) Kazaya neden olan motorlu aracın trafik poliçesi olmadığında

3) Kazaya neden olan motorlu aracın trafik poliçesini yapan sigorta şirketinin iflası halinde ( Bu durumda maddi hasar da ödenir )

4) Çalınmış veya gaspedilmiş aracın zarar vermesi durumunda

Tramer Nedir ?

Tramer Sigortası Bilgi Merkezi – TRAMER, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuş olup,

- Trafik Sigortasında denetim etkinliğinin sağlanması,

- Sektörde uygulama birliğinin sağlanması,

- Sigorta kaçaklarının önlenmesi,

- Sahtekarlığa karşı önlem alınması,

- Toplumda sigorta sistemine olan güvenin artırılması,

- Daha sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve haksız rekabetin önlenmesi,

- Sigorta şirketlerinin rücu alacaklarına ilişkin mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırması görevlerini yerine getirir.

Tramer Sisteminde Hangi Bilgiler Bulunmaktadır ?

Trafik sigortası ruhsatı bulunan bütün sigorta şirketlerinin ; 01.01.2003 – 30.06.2004 tarihleri arasındaki tüm poliçe bilgileri ve bunların hasar ve ödeme kayıtları sistemlerinde bulunmaktadır. 01.07.2004 tarihinden itibaren de bu veriler günlük olarak TRAMER sistemine akmaya devam etmektedir. Sigortalı dahil, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri kendilerine ait bu kayıtları sorgulayabilmektedirler. Eksperler şirket ayrımı olmadan bu bilgilerin tamamına ulaşabilmekte ve sorgulama yapabilmektedirler.

TRAMER Hasar Durum Belgesi’ni Ne Zamanda İtibaren Vermeye Başlamıştır ? Uygulama Kapsamı Nedir ? Kendi Portföyümüzden ürettiğimiz Poliçe Uygulama Kapsamı Nedir ? Kendi Portföyümüzden ürettiğimiz Poliçe Yenilemelerinde de Bu Belge Kullanılacak mıdır ?

Başka bir şirketten gelen poliçe yenilemelerinde, Hasar Durum Belgesi' ni, 01/07/2004 tarihinden itibaren sadece TRAMER vermektedir. Bütün sigorta şirketleri, aracı kurumlar ve sigortalılar, bu belgeyi İnternet ortamından www.tramer.org.tr web sitesinden alabilmektedir.

Sigorta şirketlerinin kendi yenilemeleri için, sigorta şirketinin online sisteminde hasarsızlık oranları ve basamağı tespit edilebildiğinden TRAMER Belgesi alımı zorunlu değildir. Ancak; bu bilgilerin doğru hesaplanması ve uygulanması zorunlu olup sigorta şirketinin sorumluluğu altındadır.

Trafiğe çıkmayan Motorlu Araçların Trafik Sigortası Yaptırma Zorunluluğu Var mıdır ?

Yoktur. örneğin devamlı olarak kullanılan traktör için, motorlu araç olmasına rağmen işletenin trafik sigortası yaptırması gerekmez.

Trafik Sigortalarında, Hangi Durumlarda İndirimler ve Arttırımlar Uygulanır ?

1) Plaka İndirimi : Tarifede yazılı bulunan illerin plakalarından herhangi birini taşıyan taşıma yetki belgesi olmayan araçlara tarife fiyatlarından %10, %15 veya %20 oranlarında indirim uygulanmaktadır. (Geçici plakalara uygulanmaz.)

2) Hasarsızlık İndirimi ve Zamlı Prim Uygulaması:

Basamak No:

Prim Arttırımı 

Pirim İndirimi 

Hasar Durumunda 

 1

 %60 Artırım

 

3. ve sonrası kazalarda 

 2

 %40 Artırım

 

2. kazada

 3

 %20 Artırım

 

1. kazada 

 4

 **

 

** 

 5

 

%10 İndirimli 

1. yıl hasarsızlıkta 

 6

 

 %15 İndirimli

2. yıl hasarsızlıkta

 7

 

 %20 İndirimli

3. ve sonraki yıllar hasarsızlıktaİlk kez sigorta yaptıranlara 4.basamaktan % 100 prim uygulanır. Yani herhangi bir arttırım ve indirim uygulaması yapılmaz. İlk kez sigorta edilen araçlardan anlaşılması gereken yeni alınmış "0" km. bir araç veya yeni alındığı ruhsat tescili ile belgelenmiş eski model bir araç olmalıdır. Bu nedenle poliçenin ekinde aracın ruhsat fotokopisinin bulunması şarttır.

Son yıl poliçesinin bitim tarihinde yapılan yenilemelerde hasar durumlarının gerektirdiği primler tahakkuk ettirilir. Sigortalı farklı bir şirketten geliyorsa, Tramer’ den aktarılan hasar durumuna uyularak, aynı işlemler yapılır.

Bir sonraki yıl yenilemelerinde ise, her hasarsız geçen yılda bir üst basamaktan, her kaza sayısı için bir alt basamaktan prim hesabı yapılacaktır.

örn: % 15 prim indirimi ile düzenlenmiş (6.basamak) bir poliçede sigorta süresi içinde 1 defa kaza yapılırsa, yenilemede 5.basamak; 2 defa kaza yapılırsa, yenilemede 4.basamak primi uygulanır. Hasarsızlık durumu varsa 7.basamaktan prim hesaplanır.

Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi hasar alınca bir alt kademeye mi iner sıfırlanır mı?

Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

Trafik Sigortası Zamanında Yenilenmezse Ne Olur ?

Hasarsızlık indirimine hak kazanan araç sigortalının poliçesini bitim tarihinde yenilememesi durumunda yenilenen poliçesine dördüncü basamaktan prim uygulanır. Bu araç sigortalının poliçesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her otuz gün için yenilenen poliçesinde prim oranı bir basamak indirilir. Yenilememe durumunda uygulanacak bir alt basamak yok ise bu sigortalıya uygulanacak prim basamağı, birinci basamakta yer alan prim oranına yüzde 10 ilave edilerek hesaplanır. ( % 50 ) Bu uygulama prim arttırımı uygulanan poliçelerin yenilemelerinde de yapılmaktadır.

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri (link) Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Mülkiyet Değişikliğinde Trafik Sigortası Nasıl İşler ?

Poliçe süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta poliçesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra iptal olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptalin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Park Halinde Bir Aracın Vereceği Zarar Trafik Sigortası’ndan Karşılanır mı?

Trafik Sigortası “işletilme” halinde olan araçların sorumlulukları için düzenlenmektedir. Ancak zarar gören, işletenin kusurunu veya araçtaki bozukluğu ispat edebilirse trafik sigortası tazminatı öder.

Hatır İçin Yapılan Taşımalar Trafik Sigortası Kapsamında mıdır ?

Hatır için yani bir taşıma bedeli alınmadan taşınan kişilerin ( otostop yapanlar da dahil olmak üzere ) görecekleri zararlar Trafik Sigortası kapsamında değildir. Ancak eş, usul ve füruu, evlat edinilen kişiler, birlikte yaşanılan kardeşlerin taşınması hatır karşılığı sayılmayacağından, bu kişilerin görecekleri “bedeni zararlar” sigorta kapsamında olup, maddi zararlar hariçtir.

Zarar Gören Araçta veya Römorkta Bulunan Mallar ve Eşyalar da Trafik Sigortası Teminatına Dahil midir ?

Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşyalar teminattadır. Ancak bunun haricindeki mallar dahil değildir. örneğin bir aracın yük taşıyan bir kamyona zarar vermesi durumunda, kamyonun zararı tazmin edilir ancak taşınan yükün zararı Trafik Sigortası kapsamında değildir.

Aracın çektiği Römork, Yarı Römork veya çektiği Başka Bir Aracın Neden Olduğu Zararlar, çeken Aracın Trafik Sigortası’ndan Karşılanır mı ?

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar.

Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.

Motorlu Aracın Otopark / Galeri / Servis İstasyonuna Bırakıldığında Meydana Gelen Hasarlar, Trafik Sigortası Kapsamında mıdır ?

Araç otopark / galeri / servis istasyonuna bırakıldığında, burada görevli olan birisinin bu araçla trafiğe çıkarak başkasına zarar vermesi halinde, bu hasardan aracın sahibi değil, otopark / galeri / servis istasyonu sahibi sorumlu olur. Bu gibi durumlarda aracın işleteninin Trafik Sigortası herhangi bir ödeme yapmaz ancak, otopark / galeri / servis istasyonu sahiplerinin, kendi sorumlulukları için yaptırmak zorunda oldukları trafik sigortası, bu zararları kapsar. ( Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların yaptırmak zorunda oluğu Trafik Sigortası, tarifeler içerisinde ayrıca görülmektedir. ) Ancak araç işleteni aracını ehliyetsiz bir tamirciye kendisi teslim etmişse, aracın trafik sigortası zarar görenlere tazminatı öder, ancak araç işletenine rücu eder.

Yarışa Katılan Araçların Verecekleri Zararlar Trafik Sigortası Teminat Kapsamında mıdır?

Yetkili makamlardan izin alınarak yapılan yarış ve gösterilerde meydana gelecek hasarlar araç sahiplerinin trafik poliçesi kapsamında değildir. Bu sorumluluk yarış düzenleyenlere ait olup, yarışı düzenleyenlerin ayrı bir trafik sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu poliçe, araçların yarışa katılanların dışındaki kişilere verecekleri zararları kapsar ; yarışçıların yarışçılara verecekleri zararlar sigorta kapsamı dışındadır.

Ancak yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen yarışlarda meydana gelen zararlar, zarara yol açan aracın trafik sigortasından karşılanır. Bu durumda sigortacı ; sigortalının yarış için özel bir trafik sigortası yapılması gereğini bilmesi veya gerekli özeni göstermesi halinde bilebilecek durumda olmasına rağmen yarışa katılmış olduğunu belirlerse, işletene rücu eder.

Trafik sigortasının primleri taksitlendirilebilir mi?

Sigorta şirketleri, Trafik sigortasının primini peşin tahsil ederler. Sigorta primi ödenmeden teminat başlamaz.

Ticari taksi, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden çok daha yüksektir?

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kazaya sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.

Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre (link) Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılır.

Çalınan Aracın Neden Olduğu Zarar Trafik Sigortası Kapsamında mıdır ?

Bu zararda ;

a) İşletenin sorumluluğu varsa (ihmal, anahtarı üzerinde unutma gibi nedenlerle araç çalındıysa), işleten kusurludur; dolayısıyla trafik poliçesi zararı öder, ancak işletene rücu eder.

b) İşletenin sorumluluğu yoksa, kişiye gelen bedeni zarar garanti fonundan karşılanır.

Kamyonun Kasasında İnsan Taşınması Sırasında Olan Bir Kazada, Bu Kişilerin Trafik Sigortası’ndan Yararlanması Mümkün müdür ?

Evet ancak kamyonun yolcu taşımaya mahsus ruhsatı bulunmadığından, sigorta şirketi araç işletenine rücu eder.

Araba Vapurunda Araçlar çarpışırsa Trafik Sigortası ödeme Yapar mı ?

Araç hareket halindeyse öder. Ancak park ettikten sonra olacak hasarlar, araba vapurunun sorumluluğundadır.

Trafik Sigortası’nda Tedavi Gördükten Sonra ölen Kişiye, Hem Tedavi, Hem ölüm Tazminatı ödenebilir mi ?

Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

Zarar Gören Aracın, Kaza Sonrası çalışamamaktan Kaynaklanan Gelir Kaybı, Trafik Sigortası Kapsamında mıdır ?

Evet. Gerek ticari, gerekse özel araçlarda bu tür kayıplar trafik sigortası kapsamında ödenir.

Ölüm, Yaralanma Sonucunda Geçici veya Kalıcı İş Görememe Hali Oluştuğunda, Trafik Sigortası Bu Zararı öder mi ?

Evet. Tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

Manevi Tazminat Talepleri Trafik Sigortası’ ndan Karşılanabilir mi ?

Hayır.

Trafik Sigortasında, Sigorta Şirketi Zarar Gören Kişilere Tazminat ödedikten Sonra Sigorta Ettirene Rücu Eder mi ?

Yalnız aşağıda görülen durumlarda, sigortalıya rücu edebilir:

1-İşletenin ve sorumlu olduğu kişilerin kastı veya ağır kusuru varsa,

2-Yarışlara katılma durumunda işleten, yarışlara özel trafik sigortasının yapılmadığını biliyorsa,

3-Sürücünün ehliyeti yoksa,

4-Sürücü alkol veya uyuşturucu etkisinde ise,

5-Hasar, istiap haddi, yolcu veya yük taşıma, patlayıcı parlayıcı madde taşıma hallerinin, ruhsatta yazılı hususlara uymaması sonucu oluştuysa.

Sigortalıya Dava Açılması Halinde, Bu Giderler Trafik Sigortası Kapsamında mıdır?

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Ancak muhtemel para cezaları ve diğer tüm masraflar hariçtir. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

Zarar Veren Araçların Birden Fazla Sayıda Olması Halinde Zarar Gören, Hangi Aracın Trafik Sigortasına Başvurmalıdır ?

Zarar veren araçların trafik sigortasının bulunduğu tüm sigorta şirketleri, müteselsil olarak tazminatı ödemekle yükümlüdür; dolayısıyla zarar gören, kusurlu araçların sigortacılarından birine başvurarak tazminat talebinde bulunabilir.

Trafik Kazasında Zarar Görenler Kazaya Neden Olan Kişiye Taleplerini Ne Kadar Sürede Yapmalıdır ?

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Trafik Sigortasında Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?

a) Sigortalının, eşinin, çocuklarının ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacakları maddi zararlar,

b) İşletme halinde olmayan araçların neden olacağı zararlar,

c) Gözetim, alım, satım, bakım, onarım, araçta değişiklik yapılması vb. amaçlarla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılan aracın sebep olacağı zararlar,

d) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelecek zararlar,

e) Sürat yarışlarında, gösterilerde meydana gelecek zararlar, ( Yetkili makamlarca izin verilmiş olan )

f) Aracı gayrımeşru bir şekilde ele geçirerek kullanan kimseler tarafından, işleten sorumlu olmaksızın sebebiyet verilen zararlar,

g) Aracın çektiği römorka veya çekilen araca verilecek zararlar,

h) Manevi tazminat talepleri,

i) Zarar görenlerin araç veya römork içinde bulunan eşya zararları. ( Kişisel eşyaları, bagaj hasarları teminata dahildir.)

Trafik Sigortalarında Kısa Süreli Sigorta Uygulaması Var mıdır ?

Trafik sigortalarında süre 1 yıldır. Ancak geçici plakalı araçlar ile yabancı plakalı araçlar Türkiye’de bulundurdukları süre içerisinde yeşilkart poliçelerinin süreleri dolmuşsa kısa süreli sigorta yaptırabilirler. Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 25’ inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilir ve plaka indirimiyle, hasarsızlık indirimi uygulanır.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı Nedir ?

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında veya bu sigortanın limitleri üstünde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Yeşilkart Sigortası Nedir?

Yeşilkart sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, o ülkenin mecburi trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalmış olur. Hangi ülkede kaza yapılmış ise, o ülkenin yasal limitleri dahilinde tazminat ödenir. Yeşilkart poliçesinin üzerinde yazılı olan ülkelerde geçerlidir.

Yeşilkart Sigortasında Hasar Ne Şekilde Ödenir?

Yeşilkart Sigortasında, sigorta şirketleri, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu' nun acentesi gibi çalışırlar; dolayısıyla poliçeyi tanzim etmelerine rağmen hasar ödemesi Motorlu Taşıtlar Bürosu' nun sorumluluğundadır. Hasar meydana geldiğinde hangi ülkede bulunuluyorsa, o ülkenin motorlu Motorlu Taşıtlar Bürosu' na müracaat edilerek, hasar işlemleri tamamlanır. Poliçenin arka yüzünde geçerli olduğu ülkelerdeki Motorlu Taşıtlar Bürolarının adresleri yer almaktadır. Türkiye' den düzenlenmiş poliçelerin hasarları da Türkiye' deki Motorlu Taşıtlar Bürosu' ndan talep edilir.

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

- Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi

- Sefer

- Taşıma aracı

- Teminatın kapsamı

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

- Teknenin cinsi

- Teknenin sigorta bedeli

- Teknenin yaşı ve tonajı

- Teminatın kapsamı

- Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı

Makine kırılması sigortası, hırsızın makinelere vereceği hasarı da karşılar mı?

Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs teminat dışıdır.

Hasar olduktan sonra sigorta biter mi?

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Makine Montaj sigortası poliçesi vade bitiminden önce iptal edilebilir mi?

Sigorta ettiren fesih hakkını istediği zaman kullanabilir, fesih posta veya notere verildiği tarihten 15 gün sonra öğleyin saat 12:00’de geçerli olur.

Büro, atölye ve/veya fabrikadaki elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigorta teminatı aldıktan sonra ayrıca demirbaş olarak yangın ek teminatının alınması gerekli midir?

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.

Garanti kapsamındaki elektronik cihazlara ve/veya makinelere teminat alınması gerekir mi?

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

Yangın Sigorta Poliçesi ile Hangi Haller Teminat Altına Alınmış Olur?

Yangın Sigorta Poliçesi ile şu haller teminat altına alınabilir:

1) Yangın,

2) Yıldırım,

3) İnfilak.

veya yangın ve infilak sonucu oluşacak duman, buhar ve ısının vereceği zararlar

Hangi Tip Yapılar Çelik veya Betonarme Karkas Yapılardır ?

Dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas ( kolon ve kirişler ) bulunan binalardır. çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar da bu grupta yer alırlar.

Hangi Tip Yapılar Yığma Kagirdir?

Karkas ( kolon ve kirişler ) olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton, briket gibi malzemeden yapılan, döşeme ve merdiven ve tavanları beton veya betonarme yapılardır.

Hangi Tip Yapılar Diğerleri Kısmına Giren Binalardır ?

Adi kagir, ahşap, çatma, bağdadi ve kerpiç gibi yangına daha az dayanıklı olan ve yukarıdaki yapı gruplarına girmeyen binalardır.

Sivil Rizikolar Hangileridir?

İçinde sınai ve ticari faaliyet yapılmayan, muhafaza ve satış gayesi ile mal bulundurulmayan, sadece ikametgah olarak kullanılan binalar ile muhteviyatı, sivil riziko grubuna girer. Ancak genel, katma ve özel bütçelerle idare edilen Devlet Daire ve Müessese ile Belediyelerin sahibi bulunduğu ve sadece büro olarak kullandıkları yerler ile ibadethaneler de sivil riziko kapsamındadır.

Ticari ve Sınai Rizikolar Hangileridir?

İçerisinde ticari ve sınai faaliyet yapılan bina ve muhteviyatıdır. Burada fiyat tespitinde, binanın yapı tarzı, faaliyetin türü ayrıca rizikoyu hafifletici ( sprinkler, alarm, itfaiye) ve ağırlaştırıcı ( yanma ihtimali çok olan ) unsurların neler olduğu, önem taşımaktadır.

Poliçe üzerinde Yazılı Taşınmaz Mallar Bedelinin Kapsamı Nelerden Oluşur ?

Binaların dışındaki eklentiler ( bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi ) ile binaların içinde veya üzerinde bulunan binayı tamamlayıcı nesnelerin ( sabit tesisat, asansör, yürüyen merdiven, yıldırımlık, anten gibi ) sigorta bedeli kapsamındadır. ( Aksine sözleşme yaparak hariç tutmak mümkün olabilir. ) Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykel, sarnıç ve havuz vb. poliçede belirtilmek kaydıyla sigorta bedeli kapsamına alınabilir.

Yangın Mali Sorumluluk Sigortası Neyi Temin Eder?

Sigortalının, kendinden başka kimselere vereceği yangın zararlarının karşılanması için yapılan sigortaya, Yangın Mali Sorumluluk Sigortası denir. üçüncü şahısların sigortalıdan isteyecekleri tazminat, bu sigorta ile temin edilebilir.

1) Kiracının Mal Sahibine Karşı Sorumluluğu : Sigortalı bir binaya sahip olmadığı halde, o binayı başkası hesabına elinde tutan kimse (kiracı) kendi kusuru ile malın yanması sonucu o malın sahibine ödemek zorunda kalacağı tazminat için bu sigortayı yaptırabilir. ödenecek tazminat bina rayiç değeri ile sınırlıdır.

2) Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu: Kiralanan bina, mal sahibinin veya onun hareketinden sorumlu olduğu kimselerin dikkatsizliği, tedbirsizliği, bakım hatası veya binanın kendi kusurundan yanarsa, mal sahibi kiracının bu nedenle uğradığı zararları teminat altına almak üzere bu poliçeyi yaptırabilir. ödenecek tazminat kiracının eşya ve emtiası toplamı ile sınırlıdır.

3) Mal Sahibi veya Kiracının Komşularına Karşı Sorumluluğu : Gerek aynı binada gerekse bitişik veya civardaki komşulara yangın sirayeti nedeniyle verilecek zararlar sigorta ettirilebilir. Komşulara verilebilecek zarar miktarı önceden bilinmeyeceğinden bu tür rizikolar tahmini bir değer veya kendi bina ve içindeki emtia değeri ile sigorta ettirilebilir.

Ferdi Kaza Sigortası Ne Tür Sigortadır?

Ferdi Kaza sigortası bir can sigortasıdır. Kişilerin meslekleri itibariyle düzenlenen bu sigorta, sigortalının gerek mesleki faaliyetleri sırasında, gerekse özel hayatında veya kara, deniz ve hava yoluyla yaptığı seyahatler sırasında meydana gelebilecek kazalardan doğan bedeni zararları teminat altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası İle Verilen Teminatlar Nelerdir?

a) ölüm Teminatı : Poliçe kapsamına giren bir kazanın derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sigortalının ölümüne neden olması halinde sigorta bedeli, poliçe üzerinde yazılı menfaattara, yoksa kanuni varislerine ödenir.

b) Sürekli Sakatlık Teminatı : Poliçe ile temin edilen herhangi bir kaza, derhal veya kaza tarihini takip eden 2 yıl içinde sigortalının sakat kalmasına neden olursa, sürekli sakatlığın tıbben kesinlik kazanmasından sonra saplanacak tazminat miktarı sigorta ettirene ödenir. ( Tazminat, sürekli sakatlığın gerektirdiği ve maluliyet cetvellerinde gösterilen oranlar dahilinde hesaplanır.)

Ferdi Kaza Sigortalarında Yaş Sınırı Var mıdır?

Bu sigorta 18 - 65 yaş arasındaki kişilere yapılır.

Ancak 6 - 15 yaşlar arasındaki küçükler için yalnız defin ve cenaze masraflarını karşılamak üzere, belli bir limite kadar teminat verilebilir; ayrıca 66 -75 yaşlar arasındaki kişilere farklı teinat limitleri ile veya ek primler alınarak poliçe düzenlenir ve gündelik tazminat teminatı verilmez.

Ferdi Kaza Sigortasında, Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

a) Savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, iç kargaşalıklar,

b) Nükleer rizikolar,

c) Sel

d) Grev, lokavt, halk hareketleri, kavgalara iştirak,

e) Cürüm ve cinayet işlemek veya teşebbüs etmek,

f) Tehlikede bulunan malları ve kişileri kurtarmak hali hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, Suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda meydana gelmedikçe teminat haricindendir.

g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak,

Ferdi Kaza Sigortalarında, Ek Bir Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller Nelerdir?

a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek

b) Açık deniz balıkçılığı , vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,

c) Dağlara tırmanma sureti ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar ( kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi ), cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugby, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,

d) Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları.

e) Havada yolcu sıfatından başka bir sıfatla uçuş,

f ) Deprem ve yanardağ püskürmesi, heyelan.

Ferdi Kaza Sigortası Sadece Türkiye Sınırları İçerisinde mi Geçerlidir?

Hayır. Sigortalı dünyanın neresinde olursa olsun poliçe, üzerinde yazılı sigorta meblağı çerçevesinde geçerli olacaktır.

Ferdi Kaza Sigorta Meblağı Nasıl Belirlenir?

Her ne kadar insan hayatının değeri veya bazı organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek olanaksız ise de, buna rağmen sigorta meblağının belirlenmesinde bazı özellikleri dikkate almak gerekmektedir. ( Sigortalının mesleği, yaşı, moralite durumu vs.) Ancak istenen teminat meblağlarının kendi aralarında çeşitli oranlarla sınırlı limitleri vardır :

- Ölüm teminatı, sürekli sakatlık teminatından fazla olamaz

- Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatının 2 mislini geçemez.

Tedavi Masraflarının, Sigortalının çalıştığı Müessese veya Kanunen Zorunlu Sigorta Tarafından ödenmesi Halinde, Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinden Ayrıca Tazminat Alınması Mümkün müdür?

Aynı masrafların ayrı ayrı yerlerden tazmini mümkün değildir. Müessese veya kanunen zorunlu sigortaların ödediklerinin üzerindeki tedavi masrafları miktarı, ferdi kaza sigortası tarafından ödenir.

Ferdi Kaza Sigortasının Türleri Nelerdir?

a) Şahıs Ferdi Kaza Sigortası : Bir kimsenin her nevi kaza sonucu ölümü veya sakat kalması halinin sigortasıdır. İstendiği takdirde tedavi masrafları ile gündelik tazminat da verilebilir.

b) Grup Ferdi Kaza Sigortası : Bir işyeri, kulüp, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan kişilerin kazaya karşı teminat altına alınmasıdır.

Gruptaki kişilerin isim, meslek ve yaşları alınmak suretiyle (veya " 18 - 65 yaş arası " gibi alt ve üst yaş sınırını belirten bir ifade de kullanılabilir ) bir prim belirlenir. Gruba giriş ve çıkışlar sigortacıya mutlaka bildirilmelidir.

Bu sigorta şeklinde ;

- İş saatleri içerisinde teminat verilmesi,

- Bazı sporların yapılması sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı teminat verilmesi,

- Belirli bir görevin yerine getirilmesi sırasında olabilecek kazalara karşı teminat verilmesi,

- Günün 24 saatini kapsayan geniş teminat verilmesi mümkündür.

İşveren, yanında çalışanların grup sigortasını yaptırıyorsa, kendini menfaattar gösteremez.

c) Koltuk Ferdi Kaza Sigortası : Motorlu kara taşıt araçlarında seyahat eden yolcuların gerek araç hareket halinde, gerekse park halinde veya bakımı yapılırken ya da araca binilip inilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda ölüm veya sürekli sakatlık halleri ve ayrıca tedavi masraflarını teminat altına alan bir sigorta türüdür. ( Araçta bulunan kişilerin depremde görecekleri can zararlarının da teminata dahil edilmesi istendiğinde, bu hususun poliçede belirtilmesi ve ek priminin ödenmesi gerekmektedir. )

Koltuk ferdi kaza sigortasında ruhsatta bulunan kişi sayısı esas alınarak teminat verilir. Sürücü yardımcısı için istendiği takdirde isim soyad belirtilmeden teminat verilebilir.

d) Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası : Şehirlerarası ve uluslararası taşımacılık yapan ve en az 35 oturma yeri bulunan otobüslerin taşıdıkları yolculara, sürücü ve yardımcılarına, araç içinde seyahatleri esnasında bir kazaya uğramaları halinde teminat veren ve yapılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Taşıma mesafesi 100 km' yi geçen şehirlerarası mesafeler için zorunluluk olup, daha kısa mesafelerde zorunluluk yoktur. ( Şehirlerarası taşıma : Herhangi bir ilin herhangi bir yerleşim noktasından diğer bir ilin herhangi bir yerleşim noktasına taşıma. )

e) Okul Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası : Minibüs ve otobüslerle okul öğrencilerini taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarının yaptırdıkları bir sigorta türüdür. Taşınacak öğrenciler, sürücüler, yardımcıları ile rehber öğretmenler teminat kapsamına dahil edilmektedir.

f) Uçak Yolcularına özel Ferdi Kaza Sigortası : Türkiye içinde veya dışında, yalnız gidiş, yalnız dönüş veya gidiş dönüşü kapsayacak şekilde yolcuların düzenli hava hatlarında ve düzenli charter seferlerinde " yolcu sıfatıyla " bulunduklarında meydana gelebilecek kazalara karşı teminat verilir. Buna, havaalanı ile şehir terminalleri arasında uçak şirketlerinin veya organizasyonu yapan şirketlerin sorumluluğu altındaki otobüs vb. ile yapılan yolculuk da dahildir. Türkiye içinde gidiş dönüş teminatı en çok 30 güne kadar geçerlidir. Yurt dışı için ise böyle bir gün sınırı yoktur. Bu sigortalarda resmi daire, yolcu adet çokluğu indirimi uygulanmaz.

g ) Amatör / Profesyonel Sporcuların Ferdi Kaza Sigortası : Profesyonel futbolcuların yurt içi ve dışı olmak üzere;

1- Yalnız maç ve antrenman süreleri,

2- Yalnız maç ve antrenman süreleri ile bu maç ve antrenmanlara gidiş dönüş yol süreleri,

3- Yirmi dört saatlik süre için yapılacak ferdi kaza sigortasıdır. ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi giderlerini kapsar.

h) Ferdi Kaza Vize Sigortası : Sigortalının, sigorta süresi içinde, yurt dışına yapacağı seyahatlerde ( tedavi amaçlı seyahatler dışında ) uğrayabileceği kazalarda tedavi giderleri ve ani rahatsızlık nedeniyle yapılması aciliyet gösteren tedavi giderleri, poliçede gösterilen limitler dahilinde teminat altına alınır.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortasının Teminat Kapsamı Nedir?

Bu tip personelin, bir kaza sonucu ölümü veya ölümsüz bedeni bir zarara uğraması durumunda, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kendisine veya hak sahiplerine tazminat ödenecektir. Ancak işçinin veya hak sahibinin bu tazminatı yeterli bulmaması durumunda talep edeceği ek tazminatı veya S.S.K.' nın işverene iş kazasından dolayı rücu ederek talep edeceği tazminatı, İşveren Mali Sorumluluk Sigortası teminat altına almaktadır.

üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortasının Teminat Kapsamı Nedir?

üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdıkları ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlar sonucu oluşacak hukuki sorumluluğunu, poliçede belirtilen meblağlara kadar temin eder.

Üçüncü Şahıs Sayılmayacak Kişiler Kimlerdir?

a) Sigortalı kişi ise :

- Sigortalıya bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olan kişiler.

- Sigortalının aile efradı. ( Sigortalının eşi, edindiği evlatları, sigortalıyı evlat edinenler, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri.)

b )Sigortalı şirket ise :

Şirketin sınırsız sorumlu ortakları

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

Bu sigorta türü, poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı, sigortalıyı teminat altına alır. Sözkonusu teminat, aynı tür olaylar sonucu işverene bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı kimselere verilecek bedeni zararlar nedeniyle işverene yönelecek hukuki sorumluluk sonucu talep edilecek tazminatı karşılamak üzere genişletilebilir.

Otel Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamı Nedir?

Bir üçüncü şahıs mali sorumluluk sigorta türü olup, otel ve tatil köylerinde konaklayanların can ve mallarına gelebilecek tehlikeleri ( yangın, infilak, gıda zehirlenmesi, spor faaliyetleri esnasında ve her türlü otel işletme faaliyetlerinden yararlanırken ), poliçede belirtilen bedeni ve maddi zararları, belirlenen limitler dahilinde teminat altına alır. Sigorta limitlerinin belirlenmesinde ve fiyatlandırılmasında, otelin oda ve yatak sayısı, lokanta kapasitesi, otelin genel aktivite imkanları, esas unsurları oluşturmaktadır.

Garaj,Otopark,Tamirhane İşleticisinin Mali Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

Bu tür işyerlerine sahip olan kişi veya firmaların, garaja, otoparka veya tamirhaneye bırakılan araçların söz konusu mahalde işletme faaliyetleri sonucu uğrayabilecekleri zararlar dolayısı ile kendilerine yönelecek hukuki sorumluluğu, poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alan bir poliçe türüdür. Poliçe limitlerinin belirlenmesinde ve fiyatlandırılmasında, işyerinin araç kapasitesinin, faaliyet kapsamının, araç başına istenen teminat miktarının bilinmesi önem kazanmaktadır.

Okul Mali Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

a) Okul idaresi ve çalıştırdığı personel tarafından, hata ve ihmalkarlık sonucu meydana gelebilecek kazaların sorumluluğu,

b) Okula ait ve okul idaresi tarafından kabul edilen firmalara ait araçlarla öğrencilerin taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalardan doğacak sorumluluklar,

c) Okul idaresince veya okul idaresi tarafından kabul edilen firmalarca servisi yapılan yemeklerden doğabilecek sorumluluklar ( gıda zehirlenmeleri ),

d) Okul idaresince organize edilen sportif veya sosyal aktiviteler esnasında meydana gelebilecek kazalardan doğabilecek sorumluluklar.

Yukarıda sayılan olaylar sonucu okul idaresine yöneltilecek tazminat talepleri (ölümlü, ölümsüz bedeni zararlar, bunlara bağlı tedavi giderleri ile maddi zararlar), bu sigorta ile karşılanabilmektedir.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortasını Kimler Yaptırır?

Likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, doldurtturan, nakleden, doğrudan doğruya veya yetkili bayileri kanalıyla tüketiciye satan ve bu faaliyetlerinden dolayı ruhsat almak zorunda olan LPG şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları bir sigorta türüdür. Bu şirketler hem bu sigortayı, hem de Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'nı yaptırmakla yükümlüdürler.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortasının Teminat Kapsamı Nedir?

LPG dağıtım şirketlerinin, LPG tüplerinin " kullanılmak" üzere bulundukları yerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlardan doğacak sorumluluklarını kapsar.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasını Kimler Yaptırır?

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının Teminat Kapsamı Nedir?

Bu tür maddelerin neden olacağı hasarlarda, üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni hasarları kapsar.

Tüpgaz ile Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası ise yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.

Uçak ve Helikopter Tekne Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

Uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının yerde dururken, hareket halinde, havada sefer yaparken maruz kalacakları hasarları teminat altına alır.

Uçak ve Helikopter Mali Sorumluluk Sigortası Neyi Teminat Altına Alır?

Uçak veya helikopterlerin uçarken, iniş kalkış esnasında ve taksi halinde iken yolcularına ve üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar, yolcu dahil üçüncü şahıs mali sorumluluk veya sadece üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası ile teminat altına alınabilir.

Tıp Doktorlarına Yönelik Mesleki Sorumluluk Sigortası Nasıl Bir Sigorta Türüdür ?

Tıp doktorları tarafından mesleki hizmetlerde yapılan bir hata, kusur veya ihmal sebebiyle bir hastanın bedenen veya zihnen zarar görmesi veya ölmesi sonucunda yasalar gereği tazminat olarak ödemekle yükümlü olduğu meblağları tazmin eden bir sigorta türüdür. Uzmanlık alanlarına göre 3 gruba ayrılan doktorlar bu gruplara verilen tazminat limitlerine göre 1 yıllık olarak mesleki sorumluluk poliçesi yaptırabilirler.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar ?

Sigortacı, sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında 3. şahıslara verecekleri zararları, poliçede belirtilen tutara kadar teminat altına alır. Ayrıca bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı Nelerdir ?

Ölüm Teminatı : Zarara sebebiyet verenin olayın zarar göreni derhal ve olay tarihinden itibaren 2 sene içinde ölümüne neden olması halinde, hak sahibinin destekten yoksun kalma teminatını karşılar.

Sakatlık Teminatı : Zarara sebebiyet veren olayın zarar görenin derhal veya olay tarihinden itibaren 2 sene içinde geçici veya sürekli bir biçimde sakatlanmasına neden olması halinde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma teminatını karşılar.

Tedavi Giderleri Teminatı : Zarara sebebiyet veren olay sonucunda zarar görenlerin; ilk yardım, muayene, kontrol veya yaralanmadan ötürü hastane veya benzeri diğer tedavi merkezlerindeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.

Maddi Zarar Teminatı : Zarara sebebiyet veren olay nedeniyle zarar görenlerin beraberindeki eşyalarına gelebilecek zararları karşılar.

Mühendislik Sigortaları Branşına Giren Poliçeler Nelerdir?

Mühendislik sigortaları içinde incelenen poliçeleri şu şekilde sıralayabiliriz :

a) İnşaat All Risk sigorta poliçesi (CAR) (Construction All Risks)

b) Montaj All Risk sigorta poliçesi (EAR) (Erection All Risks)

c) Makine kırılması sigorta poliçesi (MKS)

d) Elektronik cihaz sigorta poliçesi (ECS)

Tarım Sigortalarının Kapsamı Nedir ?

Geniş anlamda tarım sigortası, çiftçilerin her türlü doğal afet, hastalık ve kazalar neticesi ürün ve hayvanlarında meydana gelen zarar ve kayıpların teminat altına alınmasını kapsar.

Tarım Sigortaları Başlığı Altında İncelenen Sigortalar Nelerdir ?

Tarım sigortaları genel olarak 3 başlık altında incelenir :

a) Dolu sigortaları

b) Hayvan hayat sigortaları

c) Sera sigortaları

Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Tarihten İtibaren Yürürlüğe Girmiştir ?

Bu sigorta 27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Zorunlu Deprem Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar Hangileridir ?

1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,

2- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,

3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

4- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

5- Tapu Tescil İşlemleri Yapılmamış Ancak Oturulmakta Olan Kooperatif Binalarına

Zorunlu Deprem Sigortası Yapılabilir mi?

Evet; ancak arsa tapusu olması kaydıyla yapılabilir.

Tapusu veya Tapu Tahsis Belgesi Bulunmayan, Hazine Arazisi üzerine Yapılmış Olan Yerlere Zorunlu Deprem Sigortası Yapılabilir mi?

Hayır; kaçak yapılar için kesinlikle Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenemez.

Zorunlu Deprem Sigortası İle Teminat Altına Alınabilecek Haller Nelerdir ?

Bu sigorta ile, depremin ve depremden kaynaklanan yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ( temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere ) sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Yangın, infilak ve yer kayması, ancak deprem sonucu olduğu takdirde Zorunlu Deprem Sigortası teminatına dahildir.

Sigorta Bedeli, DASK Poliçesi İçin Belirlenmiş Bedeli Aşan Yerler İçin Deprem Sigortası Yapılabilir mi ?

Zorunlu deprem sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri, DASK poliçesi için bulunan bedeli aştığı takdirde, aşan kısım için sigorta şirketleri tarafından İhtiyari Deprem Sigortası yangın teminatına ek olarak yapılabilir. (Zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması kaydıyla)

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Uygulanan Muafiyet Var mıdır ?

Evet; her bir hasarda, sigorta bedelinin % 2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesinin Süresi Nedir ?

Bu poliçe 1 yıllık düzenlenir ve sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

Aynı Bina / Yer İçin Birden çok Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırılabilir mi ?

Hayır; zorunlu deprem sigortası yapılan meskenin değeri zorunlu deprem sigortası için belirlenen azami teminat tutarının üzerinde ise, bu tutarın üzerindeki kısım için sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Poliçe Süresi İçinde, Menfaat Sahibinin Değişmesi Halinde, Sigorta Devam Eder mi ?

Poliçe süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta şartları yeni menfaat sahibi ile devam eder. Bu durumda yeni menfaat sahibi sigortaya ait devir zeyilnamesini yaptırmak ve satış işleminin tamamlanabilmesi için zeyilnameyi ilgili tapu müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür. Bunun dışındaki hallerde ise, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni menfaat sahibi, durumu 15 gün içerisinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

Zorunlu Deprem Sigorta Primlerinden Vergi Alınır mı ?

Hayır ; bu sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Prim ödemesi Ne Şekilde Yapılır ?

Sigorta priminin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ve nakden ödenir.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda DASK’ın Sorumluluğu Ne Zaman Başlar ve Sona Erer ?

Sigorta priminin tamamı poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise Doğal Afet Sigortaları Kurumunun sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin ön yüzüne yazılır.

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesini Düzenleme Yetkisi Kimlere Verilmiştir ?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar zorunlu deprem sigortası yapamazlar. Poliçeler, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigorta sözleşmesi yapmak üzere aracı sıfatıyla yetkili kılınan sigorta şirketi tarafından düzenlenir.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Hasar Halinde Neler Yapılmalıdır ?

Rizikonun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 işgünü içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak, Sigortalı bina / yer üzerinde zorunlu deprem sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları Doğal Afet Sigortaları Kurumuna bildirmek.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Tazminatın ödenmesi Ne Şekilde Olur ?

Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Tazminat Hakkının Eksilmesi Hali Olabilir mi ?

Binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tesbit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Sigorta Bedeli ödenen Hasar Tazminatı Kadar Eksilir mi ?

Evet; kısmi hasar halinde sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, hasarlı binanın, hasardan bir gün önceki haline getirildiği tarihten itibaren başlamak üzere, gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir. Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erer.

DASK Poliçelerinde İptal Uygulaması Var mı ?

Doğal Afet Sigortalar Kurumu’nun müsaade ettiği süre içinde ( 1 Ay ) poliçeler mebdeinden ( tümüyle ) iptal edilebilir. Bu sürenin aşılması halinde ise gün esası ile prim iadesi yapılarak poliçe iptal edilebilir. Her iki haldede iptal işlemleri, poliçe asıllarının iade edilmesi şartıyla gerçekleştirilir.

Hayat ve Ferdi Kaza Sigortaları'nın kapsamı nedir?

Hayat ve Ferdi Kaza sigorta ürünlerimizde, satın alınan poliçenin içeriğine göre aşağıdaki teminatlar yer almaktadır:

• Vefat

• Kaza sonucu vefat

• Kaza sonucu maluliyet

• Hastalık sonucu tam maluliyet

• Kritik hastalıklar

• Kaza sonucu gündelik tazminat • Kaza sonucu tedavi giderleri

Poliçelerimiz, Hayat Sigortaları Genel Şartları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na tabi olup, teminat kapsamı ve istisnalar söz konusu genel şartlarda belirtilmiştir. Genel şartlarda belirtilmeyen veya aksine sözleşme düzenlenebilecek hususlar için poliçeye ait özel şartlar geçerlidir.

Birikimli hayat sigortaları güvenli mi?

Hayat sigortaları, aşağıda sıralanan mevzuat ile düzenlenmiştir:

• Türk Ticaret Kanunu (Md.1263-1338)

• Sigorta Murakabe Kanunu

• Borçlar Kanunu

• Medeni Kanun

• Hayat Sigortaları Yönetmeliği

• Hayat Sigortaları Genel Şartları

Söz konusu mevzuata göre:

• Sigortalıların biriken bütün hakları (Kar Paylı Birikimi) devletin denetim ve güvencesi altındadır.

• Sigortalıların kar payı ile meydana gelen fonlarının hesaplama esasları, yatırımların tür ve tutarları Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile ona bağlı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca kontrol edilir.

• Fonlar, bu mercilerin bilgisi dışında hiçbir yerde değerlendirilemez ve üçüncü şahıslara borç olarak verilemez.

• Sigorta şirketinin, poliçelerine enflasyonun altında getiri sağlaması durumunda tüm yeni yatırımları, enflasyona endeksli Hazine kağıtlarına yönlendirilir.

• Yıllık karpayı oranı, garanti edilen oranların altında kalamaz. Kalır ise, sigorta şirketi aradaki farkı kendisi karşılar.

Hayat sigortaları ve mevzuatı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki kaynaklardan bulabilirsiniz:

• T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı: www.hazine.gov.tr

• Sigortacılık Genel Müdürlüğü: www.sigortacilik.gov.tr

• Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği: www.tsrsb.org.tr

Hayat sigortalarında vergi avantajı var mıdır?

Hayat Sigortalarına ilişkin mevcut vergi mevzuatı, primlerin ödenmesi ve sistemden ayrılma aşamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu aşamalarda çeşitli avantajlar tanıyan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi düzenlemeleri, 07.10.2001'den sonra düzenlenen poliçeler için özetle şöyledir:

Primlerin ödenmesi

Kanunun 63. ve 89. maddelerine göre hayat sigortaları için ödenen primler, brüt ücretin veya beyan edilen gelirin %5'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla Gelir Vergisi matrahından indirilebilmektedir. Bu düzenleme, vergi matrahında yıllık olarak 3.010.500.000 TL'na varan indirim sağlamaktadır. Sistemden Ayrılma

Hayat Sigortalarından ayrılanlara yapılan ödemeler (iştira, vade gelimi), kanunun 75. maddesine göre menkul sermaye iradı olarak kabul edilmekte ve 94. maddeye göre stopaj yoluyla aşağıdaki şekilde vergiye tabi tutulmaktadır:

Zorunlu bir neden olmaksızın 10 yıl prim ödemeden ayrılanlar için ödemelerin tümü gelir vergisine tabi olup, stopaj oranı %15'tir.

Kanunda belirtilen zorunlu nedenlerle (vefat, maluliyet, tasfiye v.b.) veya 10 yıl süreyle prim ödedikten sonra ayrılanlar için mükerrer 21. maddeye göre ödemelerin %10'u gelir vergisinden müstesna olup kalan tutardan %10 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır.

Buna göre, en az 10 yıl prim ödemek ek vergi avantajı sağlamaktadır.

Birikimli hayat poliçemi süresinden önce sonlandırabilir miyim?

Hayat Sigortaları Genel Şartları'na göre, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça, poliçenin üçüncü yılını doldurması ve üç yıllık primin ödenmesi koşuluyla, poliçe sahibi poliçesini sonlandırabilir. Bu işleme iştira adı verilmektedir. İştira halinde, mevcut kar paylı birikim, Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi kesintisi yapıldıktan sonra poliçe sahibine ödenir.

Bununla birlikte, birikimli hayat sigortası uzun süreli bir yatırım aracı olup, birikimler yıllar geçtikçe büyüyerek tatmin edici değerlere ulaşır. Tatmin edici bir birikim elde edebilmek için en az 15 yıl sigortalı kalınması önerilir.

Birikimli hayat sigortası poliçemden borç alabilir miyim?

İştira hakkının kazanılmasından sonra;

• Poliçenin kar paylı birikiminin % 95'i (07.10.2001 ve sonrası başlangıçlı poliçelerde %80) kadar kredi kullanılabilmektedir.

• Alınan kredi, bir yıl sonra bir defada geri ödenebilir ya da yıllık faizi ödenerek vadesi uzatılabilir.

• İkraz dönemi boyunca poliçe toplam birikim üzerinden kar payı almaya devam eder.

• Prim ödemeleri devam edeceği için Vefat Teminatı devam eder.

Birikimli hayat sigortası poliçeme prim ödemeyi durdurabilir miyim?

İştira hakkının kazanılmasından sonra;

• Poliçe sahibi, herhangi bir nedenle primlerini ödeyemez hale geldiği taktirde; prim ödemesinden muaf duruma gelir.

• Tenzil süresi içinde gerçekleşebilecek vefat durumunda sadece kar paylı birikim ödenir, yani vefat teminatı devreden çıkar.

• Poliçe sahibi, eksik döneme ait prim borçlarını ödemek ve gerekli tıbbi tetkikleri yaptırmak kaydıyla risk kabul şartları çerçevesinde poliçesini tekrar yürürlüğe alabilir.

3 yıllık süre dolmadan ayrılmak mümkün olabilir mi?

Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın C.1 maddesine göre aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa poliçe iptal edilir ve verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez.

Hayat sigortaları poliçeleri hangi koşullarda iptal edilir?

Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın C.1 maddesi gereğince;

Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur.

Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.

Poliçeler bir başkasına devredilebilir mi?

Hayat sigortası poliçelerinde, şirketimizin risk kabul esasları çerçevesinde sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar değişikliği mümkündür. Bunun için şirketimize aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile başvurulması veya size verilecek ilgili formun doldurulması yeterli olacaktır:

• Poliçe numarası

• Sigorta ettirenin adı soyadı

• Sigorta ettirenin adres bilgileri

• Yeni sigorta ettirenin / sigortalının / lehdarın adı soyadı

• Yeni sigorta ettiren / sigortalı / lehdar için başvuru formunda istenen diğer tüm bilgiler

• Sigorta ettiren / sigortalı / lehdar değişikliği için talep beyanı

• Sigorta ettirenin imzası

• Sigorta ettiren değişikliğinde ayrıca yeni sigorta ettirenin imzası.

Sigorta prim ödemeleri ne şekilde yapılır?

Sigorta prim ödemeleri, kredi kartı, banka havalesi, çek veya otomatik ödeme talimatı (sadece oyakbank) ile yapılabilir.

Birikimli hayat poliçemin vadesi geldiğinde birikimimi maaş olarak alabilir miyim?

Evet. Süre sonunda birikiminizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, sigortalının yaşına göre 5 ila 20 yıl arasında sure ile maaş olarak da alabilirsiniz.

Hangi Sağlık Harcamalarım Poliçe Kapsamında Değerlendirilir?

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız poliçe teminatları dahilinde karşılar.

Bekleme Süresi nedir?

Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde kimi hastalıklara ait yatışlara bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklarını poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde karşılanmaktadır.

Faturalarımı nasıl tahsil edebilirim?

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız dışındaki kurumlarda yaptırdığınız tedavi giderlerine ait faturalarınızı size en yakın Bölge Müdürlüğümüze iletmeniz halinde fatura bedelinizin poliçe özel ve genel şartları ve teminat limitlerinizi dahilinde size geri ödenecek tutarı en geç bir hafta içinde hesabınıza yatırılacaktır. Fatura bedellerinizin hesabınıza yatılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurunuz sırasında banka hesap numaranızı bildirmeyi unutmamalısınız.

Faturalarım hesabıma zamanında yatmadı. Nedeni ne olabilir?

Aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü sağlık gideri ödemeleriniz gecikebilir veya yapılamayabilir:

• Banka hesap numaranızın bildirilmemiş veya değişmiş olması

• Sağlık gideri evraklarınızın eksik olması ( tetkik sonuçları, fatura aslı vb.)

• Gönderilen evrakların şirketimize ulaşmamış olması

• Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle poliçenizin dondurulmuş veya iptal edilmiş olması

• Poliçe sürenizin bitmiş olması

• Teminat limitinizin dolmuş olması

• Sağlık giderlerinizin poliçe özel ve genel şartları uyarınca teminat kapsamı dışında bulunması

• Başvuru sırasında beyan yükümlülüğünüzün yerine getirilmemesi. ( Eksik veya yanlış beyanda bulunulması )

Anlaşmalı Sağlık Kurumu nedir?

Anlaşmalı Sağlık Kurumları, şirketimiz ve kurum arasında yapılan özel anlaşmalar sonucu sigortalı tanıtım kartınız ile poliçe özel ve genel şartlarınız, teminat limit ve iştirak oranlarınız kapsamında herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti alabileceğiniz sağlık kurumlarıdır. Anlaşmalı Kuruma başvurduğunuzda, teminat kapsamınız ve limitiniz dışındaki giderler ile iştirak oranınız dışında herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez.

Poliçeniz ile birlikte, poliçe düzenlenme tarihinde geçerli olan Anlaşmalı Sağlık Kurumu Ağı listesi ve sigortalı tanıtım kartınız verilecektir.

Poliçeniz ile birlikte verilen Anlaşmalı Kurum Listesi zaman zaman sağlık kurumları ile yapılan sözleşmelerin sona ermesi veya yeni sözleşmeler yapılması nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Listenin son halini satış kanalınızdan temin edebileceğiniz gibi www.axaoyak.com.tr adresinden de takip edebilirsiniz.

Acil Yardım teminatı nedir?

Acil Yardım Teminatı, acil olan veya olmayan herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştığınızda 365 gün 24 saat boyunca destek hizmet sağlayan bir teminattır.

AXA Assistance tarafından sağlanır. Merkezdeki Medikal Ekip; yurt içi ve dışında size en yakın doktor, uzman doktor, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları konusunda yardımcı olur. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa; Medikal Ekip tarafından taşıma ( ambulans hizmeti) ile ilgili gerekli tüm organizasyonlar sağlanır.

Ambulans ihtiyacım olursa ne yapmalıyım?

Ambulans hizmetleri poliçenizde AXA Assistance tarafından organize edilmektedir. Acil ve kaza durumlarında AXA ASSISTANCE merkezinin (0212)275 55 60 numaralı Acil yardım telefonunu arayarak;

• İsminizi, poliçe numaranızı, poliçe vadenizi

• Bulunduğunuz yeri, ulaşılabileceğiniz telefon numaranızı

• Probleminizi ve yardım talebinizi aktarmanız yeterlidir.

AXA ASSISTANCE merkezindeki ilgililer gereken yardımı sağlayacaktır.

Başka bir hastaneye transfer talebinizde ise; bizzat kendiniz ya da adınıza ilgili kişi;

• İsim, adres ve bulunduğunuz hastanenin telefon numarasını

• Tedavi eden doktorunuzun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.

Sürekli kullandığım ilaçlar için her defasında muayene olup reçete almam gerekir mi?

Herhangi bir ilacı sürekli kullanmanız halinde, doktorunuzun ilaç reçetesi altına "sürekli kullanılacaktır." ibaresini eklemesi ve ilk ilaç talebinizde bu reçetenin bir kopyası ile doktorunuzun bu ilacı kullanmanızı gerektiren rahatsızlığına ilişkin raporunu bizlere iletmeniz yeterlidir. Bu işlemi bir defa yaptıktan sonra ilaç taleplerinizi " sürekli kullanılacaktır." ibaresinin yazılı olduğu reçetenin fotokopisi ile yapabilirsiniz. Sağlık durumunuzun düzenli takibi için, doktorunuza her yıl tekrar muayene olmanızı ve ilaç dozajlarını tekrar ayarlatmanızı öneririz.

Ameliyat olmam gerekli. Anlaşmalı bir sağlık kurumunda ameliyat olacağım ancak ameliyatı yapacak olan doktor sağlık kurumunun kadrolu hekimi değil. Ödememi ne şekilde geri alabilirim?

Anlaşmalı sağlık kurumunda, poliçe kapsamı dahilinde bir ameliyat olmanız halinde kurum şirketimizden yatış onayı alacak ve kurum faturası için Anlaşmalı Kurum Uygulamaları geçerli olacaktır. Ancak doktorunuzun kurum doktoru olmaması ( dışarıdan gelen doktor) halinde, doktor ücreti kurum faturası içinde değerlendirilememektedir. Bu durumda, doktorunuzu ödemeyi kendiniz yapmanız, daha sonra fatura aslı ile birlikte şirketimizden talep etmeniz gerekmektedir. İlgili doktor ücretiniz poliçenizde dışarıdan gelen doktor için belirlenmiş şartlar dahilinde karşılanır.

Evlenmem, çocuk sahibi olmam veya diğer hallerde eşimi veya çocuğumu poliçeye dahil ettirebilir miyim?

Evlendiğinizde; Evlilik cüzdanı fotokopisi ve Sigortalı İlave Formu ile evlilik tarihinizi takip eden 1 ay içinde eşinizin poliçe teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz.

Yeni doğan bebeğinizin sigorta teminatınıza dahil edilmesi için bebeğin dünyaya gelmesini takip eden en az 15 gün sonra doğum belgesi ve Sigortalı İlave Formu ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Başvurunuzun kabul edilmesi halinde yeni poliçe başvuru tarihiniz itibariyle düzenlenir. Eğer, bebek doğumu takip eden 15. günde hala hastanede tedavi görmekte ise, bebeğin poliçeye dahil edilebilmesi için taburcu oluşuna kadar beklenir. Taburcu olan bebeğin tüm rapor ve sonuçları şirket doktoru tarafından incelendikten sonra teminat kapsamına alınıp alınamayacağına karar verilir. Bebeğinizin doğum tarihini takip eden 30 gün içinde yapılmayan başvurularda bebek teminat kapsamına alınamaz.

Evlat edindiğinizde; Sigortalı İlave Formu ile çocuğu resmen evlat edindiğiniz tarihten itibaren 1 ay içerisinde gerekli resmi belgelerle birlikte evlatlık çocuğunun da poliçe teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz.

Eş ve/veya çocuğunuz bir başka sigorta şirketinde sigorta poliçesi var ve kendi poliçeniz ilave ettirmek istiyorsanız; eş ve/veya çocuğunuzun poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde Sigortalı İlave Formu ve vadesi sona eren poliçe ile teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz.

Yenileme Garantisi nedir?

Şirketimizde, kesintisiz olarak 3 yılınızı doldurmanız ve 60 yaşından gün almamış olmanız halinde yenileme garantisi talep edebilirsiniz. AXA OYAK Hayat Sigorta A.Ş. Yenileme Garantisi almış olan sigortalıların poliçesini ömür boyu yeniler.

Poliçemi iptal ettirmek istersem ödediğim primi geri alabilir miyim?

Poliçenizi kullanmamanız ve tanzim tarihinden itibaren 15 gün içinde iptal için başvurmanız halinde poliçe priminizin tamamını geri alarak poliçenizi iptal ettirebilirsiniz. 15 günden sonraki talepleriniz için primlerinizi poliçenizin süresiyle orantılı olarak iade edilecektir.

Sağlık Sigortası Poliçemi yurt dışında kullanabilir miyim?

Satın almış olduğunuz poliçenin türüne göre yurtdışı kapsamları değişebilmektedir.

Süper Sağlığım Sigortası Platin Planı Yurtdışında Ayakta ve Yatarak Tedavi giderlerini limitleri dahilinde karşılarken, Süper Sağlığım Sigortası Altın ve Kristal planları yurtdışında kanser, kalp, organ nakli gibi rahatsızlıklarda limitler dahilinde kullanım imkanı tanırken, Ekstra Sağlığım ve Sağlığım Sigortası yurtdışı giderlerini Türkiye'deki hastanelerin rayici üzerinden karşılamaktadır. Eko Sağlığım poliçesi ise yurtdışında hiçbir şekilde geçerli değildir.

Poliçenizin yurtdışı harcamaları ile ilgili şartlarını, poliçe kitapçığınız veya satış kanalından ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.

Sağlık Beyanını Doldururken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz/ mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatlılığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarını kullanmanın avantajı nedir?

Anlaşmalı sağlık kurumuna başvurmanız halinde, Provizyon Hizmeti'nden faydalanabilir; oluşan sağlık giderinizin teminat kapsamı dışında kalan kısmı ve katılım payınız haricinde herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti satın alabilirsiniz.

Rahatsızlığınızın poliçe kapsamı dışında kalması halinde bile, kurumun şirketimize uyguladığı indirim oranlarından faydalanabilirsiniz.

Poliçemi Anlaşmasız Sağlık Kurumları'nda kullanabilir miyim?

Anlaşmasız Sağlık Kurumları, şirketimiz ile özel anlaşması bulunmayan ve poliçe ekinde verilen listede ismi yer almayan sağlık kuruluşu ve özel doktor muayenehaneleridir. Poliçelerin Anlaşmasız Kurum uygulamaları ürünler arasında farklılık göstermektedir. Anlaşmasız bir sağlık kurumunda tedavi olmayı planlıyorsanız beklenmedik bir durumla karşılaşmamanız için tedavi öncesinde satın almış olduğunuz poliçenin Anlaşmasız Kurum uygulamaları ile ilgili detaylarını poliçe kitapçığı veya satış kanalınızdan öğrenmenizi tavsiye ederiz.

TTB Asgari ücret Tarifesi nedir?

TTB Asgari ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan ve hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimleri fiyatlandırmada esas alınmak üzere emek derecesine göre puanlayan bir tarifedir. Tarifedeki puanlar hekimin yaptığı işin zorluğuna göre değişmektedir. örneğin Ben Alımı için 50 puan, Apandisit Ameliyatı için 400 puan belirlenmiştir.

Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı Ocak ve Temmuz aylarında yayınlar. Katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklar nedeniyle yılda iki defa değiştirilmekte ve ilden ile de değişiklik gösterebilmektedir.

Hekimlik hizmetlerine ait Asgari ücret, bu puanların senede iki defa ve iller bazında farklı yayınlanan katsayılar ile çarpılması ve KDV (%18) eklenmesi sonucu hesaplanır.

Acil Durum Nedir?

Kapsam dışı olmayan ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlardır. Aşağıda listelenmiş durumlar haricinde ortaya çıkabilecek vakalar " Acil " tanımında değerlendirilmez.

• Suda Boğulma,

• Trafik Kazası,

• Travma sonucu oluşan kırık ve yaralanma ve uzuv kopmaları,

• Elektrik çarpması,

• Donma,

• Sıcak/ Güneş çarpması,

• Yanık ,

• Göz yaralanmaları,

• Zehirlenme ( Kimyasal madde ve Besin zeh.),

• Ciddi allerji, anaflaktik şok,

• Akut Myokard Infarktüsü ( Kalp Krizi) ve ciddi ritm bozuklukları,

• Akut Hipertansif Atak,

• Astım Kirizi ve Akut Solunum Yetmezliği,

• Şuur kaybına neden olan her tür hal,

• Menengit, Ensefalit, Beyin Absesi

• Yüksek ateş (39.5 üzeri),

• Akut Batın,

• Renal Kolik,

• Akut Masif Kanamalar.

Doğum Teminat neleri kapsar?

Hamilelik halinin ve doğumun gerektirdiği tüm masraflarınız bu teminattan karşılanır. Gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşen gebelik ile ilgili tüm giderler, gebelik ile ilgili rutin tahliller, gebelik testleri, TORCH, mutad kontroller, gebelik sırasında kullanılan ilaçlar ( folik asit, vitamin, demir vb.) , obstetrik ultrason, amniosentez, NST, üçlü Tarama Testi, hiperemezis, preeklampsi, düşük, düşük tehdidi, erken doğum, normal doğum, sezaryen, doğum komplikasyonları, lohusalıkla ilgili giderler v.b poliçede yazılı limit ve iştirak oranı çerçevesinde bu teminattan karşılanır. Ayrıca spiral takılması, tüplerin bağlanması gibi sık tekrarlanmayan doğum kontrol yöntemleri yılda 400 YTL ile sınırlı olmak kaydıyla bu teminattan karşılanır.

Bu teminatın tanımına giren tüm giderler teminatın alındığı ilk yıl kapsam dışındadır. Teminatın kesintisiz iki yıl poliçede mevcut olması şartıyla teminat ikinci yıl işlerlik kazanır.

Yeni doğan bebeğin doğumu takiben hastaneden taburcu olmasına kadar oluşan teminat dışı kalan haller dışındaki sağlık giderleri bu teminattan karşılanmaktadır.

Doğum giderleri, sadece Türkiye Cumhuriyeti ülke hudutları içerisinde geçerlidir.

Check-Up ve Genel Kontrol giderleri ödenir mi?

Tüm poliçelerde herhangi bir rahatsızlık olmadan yapılan genel kontrol ve check-up giderleri kapsam dışıdır.

Menopoz rahatsızlığına ilişkin giderler ödenir mi?

Menopoz ve menopoz rahatsızlığına ilişkin giderleriniz poliçe kapsamı dahilindedir. Poliçenizi menopoz tetkikleri ( mammografi, smear, kemik yoğunluğu ölçümü, vb.). hormonal ilaçlar ( premarin, estraderm tts vb.) ve kemik erimesine ilişkin tedaviler sırasında rahatlıkla kullanabilirsiniz.